Missie en visie

Wat wij zien

In onze samenleving zijn in hoog tempo een aantal zaken veranderd. Deze zaken, zoals individualisme, het verschil tussen systeem- of leefwereld, en de tweedeling in de maatschappij, maken dat rechtstreeks en echt contact niet meer vanzelfsprekend is. We zien dit bij de overheid in het sociaal- en het fysiek domein waar de problemen niet van de lucht zijn. Dat zorgt ervoor dat mensen met elkaar in een conflict terecht komen en niet op een positieve manier door kunnen met elkaar. Conflicten slepen zich vaak jarenlang voort.

In arbeidsrelaties zorgt werkdruk en “verdraaide organisaties” (Wouter Hart en Marius Buiting) voor stagnatie van persoonlijke ontwikkeling en dat komt mensen maar ook organisaties niet ten goede.

Onze missie

Bij Kleve mediation weten we hoeveel het betekent voor mensen om een oplossing te vinden. Onze mediation maakt dat mensen elkaar echt bereiken en samen tot creatieve en nieuwe oplossingen komen. En er ontstaat ruimte voor groei, van mensen en van organisaties.  Wij bieden beproefde mediation voor bedrijven en overheid, hoe het conflict er ook uitziet en hoeveel mensen er ook bij betrokken zijn.

Een éénmalig succes telt voor ons niet. Wij leveren keer op keer succes.