Overheidsmediation

Wat we doen

Conflicten bij de overheid kenmerken zich regelmatig als ongelijke conflicten, omdat inwoners te maken kunnen krijgen met beslissingen die ver ingrijpen in hun leven en het speelveld van de overheid ondoorzichtig kan lijken. Bij Kleve mediation hebben we ruime ervaring met werk van de lokale overheid.  Vraag ons om hulp.

 

De overheid heeft te maken met veel ontwikkelingen die het belang van inwoners en bedrijven raken. Tijdig en op een goede manier in gesprek gaan helpt bij een goed verloop van ontwikkelingen. Vraag ons om te helpen, dat doen we graag (en we zijn er goed in).

Mediation kan in het Sociaal Domein veel winst opleveren. Uit tal van onderzoeken blijkt dat de kwetsbare burger vooral kwetsbaar is omdat hij anders communiceert en niet thuis is in de overheidsmaterie. Hij komt en gaat vaak met het gevoel dat het “niet eerlijk” is. Want de overheidssystematiek van redeneren is niet dezelfde als die van de cliënt.

Helpen oversteken

Door onze processen en gereedschappen kunnen we mensen van ‘beide kanten’ helpen oversteken. We brengen rust, duidelijkheid en een stappenplan dat steeds op maat is en in verhouding met de kwestie en de betrokkenen. Dit omvat vrijwel altijd ook afspraken omtrent communicatie. Net als alle andere oplossingen kiezen we voor niets minder dan duurzame oplossingen omdat we nu eenmaal te maken hebben met personele wisselingen. We zorgen ervoor dat mensen echt verder kunnen met de gekozen oplossingen.

Eigen oplossingen zijn per definitie beter

In een mediation  komen mensen werkelijk zelf met hun oplossingen. Een conflict van de ander kun je namelijk nooit van buitenaf oplossen. Dat ligt niet aan een gebrek aan kunde, maar komt vooral omdat je niet precies weet en ook niet kan weten wat er allemaal meespeelt.

Oplossingen die aansluiten bij wat mensen zelf als urgent voelen zijn daarom per definitie beter dan wat hulpverleners kunnen bedenken. Een betere oplossing betekent meer acceptatie en meer succes bij de uitvoering van de oplossing. Dat is bijdragen aan een beter bestaan.

Gelijkwaardig

Wanneer je de burger versterkt in een mediation-setting zie je dat er veel meer informatie komt van beide kanten. Pure gelijkwaardigheid. Beide partijen krijgen evenveel ‘gewicht’. Op die basis kun je toewerken naar de oplossing. Dé oplossing voor deze persoon in deze situatie. Dan is er sprake van meer gelijkwaardige uitwisseling en dat is nu precies wat de wetgever beoogd heeft met de wetten in het sociaal domein. Maatwerk. Eerst kijken wat iemand zelf kan, dan het netwerk, en dan de hulpverlener met de inzet van maatwerk.

“Wat Jacobien deed was in mijn ogen precies wat nodig was.”

– Bea van den Brink
beleidsmedewerker gemeente Oldebroek

Fysiek domein

De ruimte is van ons allemaal. We hebben er ook allemaal wat over te zeggen. Het is de kunst dat te doen zodat je uiting geeft aan je zorgen en behoeften en daarmee bijdraagt aan een beter resultaat.

Ontwikkelingen in de fysieke omgeving vragen om dialoog. De overheid speelt vaak een sleutelrol met kaders en vergunningen. Dat gesprek kan door ons in een informeel gesprek, of mediation worden vorm gegeven, zodat passende oplossingen kunnen worden gevonden.

De omgevingswet komt eraan!

Deze nieuwe wet schrijft voor dat mensen en bedrijven met een initiatief zelf het gesprek organiseren met andere betrokkenen, zodat zij samen komen tot aanvaardbare ontwikkeling. Want voor de een aanvaardbaar is, stuit bij de ander op bezwaren. Reden genoeg om het gesprek goed te voeren en er samen uit te komen.

Voorwaarden voor succes: rust creëren. Dat doen we door voor overzicht te zorgen en iedereen te betrekken.

Uit ervaring weten we dat eigen oplossingen per definitie beter zijn en dus duurzamer; die zijn van mensen zelf met al hun belangen en zorgen.
In een mediation komen mensen zelf met hun oplossingen. Een conflict kun je namelijk nooit oplossen van buitenaf. Dat ligt niet aan een gebrek aan inzet of kunde, maar het komt doordat je niet precies weet (en ook niet kunt weten) wat er allemaal (mee)speelt in kwesties.

Een betere oplossing betekent meer acceptatie en meer succes. Dat is in het fysiek domein bijdragen aan een duurzame wereld.

Wat levert het voor u op?

 Mensen die verder kunnen met hun leven en plannen

  • Minder bezwaren en klachten bij de overheid
  • Meer kwaliteit in het werk
  • Inwoners/bedrijven die positief zijn over de oplossing.
  • Meer werkplezier, minder frustratie.
  • Ca. 20% directe besparing in tijd en geld.
  • Nieuwe capaciteitsruimte om te groeien

Samen is het nieuwe sterk

– Jacobien Kleve