Passie voor oplossen en afspreken.

Over Kleve Mediation
Opgericht door Jacobien Kleve in 2012.
Gevestigd in Echten, werkzaam in Groningen, Drenthe en Friesland.

Mediators c.q. consultants die aan Kleve Mediation verbonden zijn bogen elk op uitstekende opleiding, ervaring en referenties.

Trouwe opdrachtgevers zijn onder andere gemeenten, zorginstellingen, advocatenkantoren bedrijven en particulieren.

Met meer dan 10 jaar ervaring zijn er legio ervaringen die we kunnen delen. Het slagingspercentage, dat bij ons 80% bedraagt, ligt ruim boven het landelijk gemiddelde van 60%.

Maak kennis met de Kleve mediators

Jacobien Kleve

Jacobien Kleve

MfN-registermediator

Jacobien Kleve (1963) is zelfstandig gevestigd MfN Registermediator sinds 2011. Het bij elkaar brengen van mensen en het vinden van werkbare én duurzame oplossingen door het toepassen van mediation is haar passie. Met Kleve Mediation zet Jacobien mediation voor overheid opnieuw op de kaart als krachtig middel om conflicten op te lossen en de relatie tussen overheid en inwoner of bedrijf merkbaar te verbeteren.  Jacobien kent door verschillende werkzaamheden de gemeentelijke gang van zaken goed en weet samen met betrokkenen bruggen te slaan tussen gemeente en inwoner, ook door het organiseren van participatietrajecten. Jacobien werkt bij gemeente Steenwijkerland als intern mediator en coördineert de intergemeentelijke mediatorpool die werkt in Meppel, Steenwijkerland, Diever, Staphorst en Zwartewaterland.  Behalve mediator is Jacobien ook een ervaren trainer voor het sociaal domein op gebied van gespreksvaardigheden. voor Kenniscentrum Wmo. Zij begeleidt tevens diverse intervisiegroepen. 

E: info@klevemediation.nl

Hanc Dijkstra

Hanc Dijkstra

MfN-registermediator

Hij achterhaalt graag het ontstaan van het conflict en wil ieders belang in beeld brengen. Er spelen immers vaak uiteenlopende krachten of oorzaken bij een conflict. Door zijn persoonlijke stijl begeleidt hij partijen via mediation naar een gezamenlijke oplossing. Hanc is ruim 33 jaar werkzaam geweest in het bedrijfsleven waarvan 21 jaar als mede-eigenaar van een bedrijf, gericht op HR-processen. Als mediator en als mens is hij geduldig en relaties prijzen hem vanwege het vermogen om te luisteren en te vertalen. Hij is analytisch, pragmatisch en resultaatgericht. Hanc is tevens actief als vrijwillig buurtbemiddelaar. Investeren in het oplossen van geschillen door middel van mediation is absoluut rendabel. Met overheidsmediation wil Hanc graag een steentje bijdragen aan het herstel van vertrouwen tussen burgers en bedrijven met de overheid. Conflicten bevriezen immers alles. Kiezen voor een (genomen) beslissing of kiezen voor een oplossing is een wezenlijk verschil want een samen gevonden oplossing is veel duurzamer dan een opgelegde beslissing! Overeenstemming zien te bereiken door mediation, daar ligt Hanc zijn uitdaging. 

E: h.dijkstra@klevemediation.nl

Han Rottink

Han Rottink

MfN-registermediator

Drs. Han Rottink, van oorsprong opbouwwerker en bestuurskundige, heeft zijn sporen in het sociaal domein liggen. Met name bij lokale instellingen maar evenzeer in overheidsland. De laatste vijftien jaar vervult hij een tweetal activiteiten. Enerzijds is hij actief als opleider/trainer/coach binnen Masterprogramma’s aan een Hogeschool. Anderzijds is hij actief als MfN registermediator. De mediation die hij verricht liggen met name op het vlak van arbeidsgerelateerde kwesties. Hij wordt daarvoor ingeschakeld door werkgevers maar steeds meer door providers, arbodiensten en advocaten. De mediations die daaruit voortkomen vinden zowel binnen de overheidssector plaats, de non-profit als bij profitorganisaties plaats. Kenmerk van de werkwijze is dat er immer naar gestreeft wordt dat partijen in een (maximaal) drietal sessies samen tot een oplossing komen. Als mediator “zit ik  op mijn handen bij het gesprek” en begeleid de partijen in hun proces naar een resultaat wat voor beiden acceptabel is.Voor verdere informatie zie zijn website www.HanRottink.nl

E: h.rottink@klevemediation.nl

Joma Kaal

Joma Kaal

MfN-registermediator

Joma Kaal is geboren op 27 mei 1957 in Paramaribo en woont in Haren Groningen.
Zij werkt vanaf haar 20e in de zorg en heeft Bestuursrecht en Privaatrecht gestudeerd aan de universiteit van Groningen. Vanaf 2004 tot 2015 was zij lid van Provinciale Staten van Drenthe. Een van de belangrijkste zaken die zij bereikt heeft, is, in navolging van de provincie Overijssel, ook in de provincie Drenthe mediation invoeren, als methode om conflicten met burgers beter te kunnen oplossen.
Vanaf 2010 werkt zij als klachtenfunctionaris voor enkele ziekenhuizen en verpleeginstellingen in het noorden van het land en heeft daarbij haar eigen mediation praktijk.
Ook is zij onafhankelijk klachtenfunctionaris voor Zorgbelang Drenthe. Daarbij aangesloten instanties kunnen haar inschakelen indien er een klacht bij hen binnenkomt. Hieronder ook enkele gemeenten in Drenthe.

De relatie overheid – burger heeft haar altijd erg bezig gehouden. Uit een onderzoek van de Nationale Ombudsman in 2017 blijkt dat veel gemeenten slecht omgaan met burgers die klagen over zorg, jeugdhulp en begeleiding naar werk. Zowel tijdens haar studie Bestuursrecht, als gedurende haar politieke werk heeft zij de ins en outs van dit bedrijf goed leren kennen. Of het nu te maken heeft met vergunningen, handhaving, subsidies, WMO, jeugdzorg… het kost de individuele burger soms veel moeite om door alle regelgeving heen te komen. Volgens het rapport: ‘Terug aan tafel, samen de klacht oplossen’ weten burgers meestal niet goed, waar ze moeten aankloppen met hun probleem en worden ze vaak van het kastje naar de muur verwezen.

De Nationale Ombudsman vindt dat de klachtenbehandeling op de leefwereld van de burger moet aansluiten en daar is Kleve Mediation het helemaal mee eens. Vanuit haar beroep als mediator/klachtenfunctionaris is Joma goed in staat de belangen van partijen bespreekbaar te maken en te onderzoeken of men samen tot oplossingen kan komen. Dit bespaart beide partijen een vervelende juridische procedure, overbruggen van ambtelijke drempels en tijd. Voor gemeenten heeft mediation ook positieve effecten. Het brengt het vertrouwen in de overheid terug.

Email: j.kaal@klevemediation.nl

Een conflict is een signaal dat we op zoek moeten naar wat er echt toe doet

– Jacobien Kleve