Ervaringsverhaal
“Jacobien is in staat het proces te continueren door steeds scherp de doelen te stellen.”

“De gemeente heeft in haar integraal veiligheidsbeleid de afname van sociale vaardigheden en de aantal (buren) ruzies als prioriteit benoemd. Omdat het opzetten van het ( standaard) project rond buurtbemiddelaars niet voor de gemeente was weggelegd is er een alternatief en wellicht net zo effectief project gestart. Er is een start gemaakt waarbij heel goed gekeken is waar de oplossingskracht zit. Daarbij is het ook belangrijk gebleken de verschillende gemeentelijke partners te overtuigen dat er een consistente lijn nodig is en dat is dat de burger zich verantwoordelijk voelt voor de ontstane situatie. Alle partijen de gemeente incluis kunnen niet acteren als er geen besef is bij de burger dat zij de sleutel zijn voor het oplossen van het conflict. Wel is het heel belangrijk te realiseren in welke fase een conflict zit om goed te kunnen inschatten welke acties mogelijk zijn. 

De bijdrage van Jacobien bestaat uit het concretiseren van de geschetste wensen en ideeën. Ze is daarbij zelf ook initiërend en heeft goede ideeën omdat ze in staat is de beleidslijn te verbinden aan de praktijk. 

Ze voelt goed aan welke invulling het project moet krijgen en kan helder een proces beschrijven. De opgeleverde producten zijn zeer bruikbaar. Ze is in staat het proces te continueren door steeds scherp de doelen te stellen en daar met doorzetting kracht naar toe te werken. Daarnaast is ze in staat snel te reageren en weet noodzakelijke wijzigingen snel door te voeren. Al met al is ze duidelijk in staat te zorgen dat een project ook kans van slagen heeft.”

Marjolein Vogel, Beleidsmedewerker AOV, gemeente Weststellingwerf

Meer ervaringen met Kleve Mediation