Gereedschap

De Kleve Aanpak

In onze ‘gereedschapskist’ zitten gereedschappen die elk een eigen wetenschappelijke onderbouwing hebben, steeds te herleiden tot elk van de wetenschappelijke gebieden Recht en Psychologie. Deze gebieden vormen samen de solide basis voor ons werk en dit ontwikkelen we continue door. 

Processen

Een proces is een reeks logische stappen waarvan gebleken is in de praktijk dat het werkt. Zo werkt u naar een duurzame oplossing, samen met de ander.

Emotionele energie conversie©

Emoties bij conflicten kosten energie en leveren meestal geen energie op. Dat komt omdat we vaak herhaald op dezelfde manier met conflicten omgaan. Wanneer we dit anders leren doen, zet je je energie productief in en ontstaat er snel meer positieve energie.

Waarde-deling©

Een manier om een gezamenlijke basis te vinden op basis van waarden en hiermee te exploreren is ‘waarde-deling’. Zo vindt u die oplossingen die bij uw persoonlijke waarden passen.

Resetting©

In een conflict zijn de verhoudingen verstoord geraakt. Veel heeft te maken met rollen en taken. Hierover scheppen we aan het begin van het proces duidelijkheid. Dit nieuwe speelveld maakt helder wat we van elkaar mogen en kunnen verwachten en geeft ruimte voor nieuwe oplossingen.

Joint Factfinding

Binnen het speelveld kijken we steeds welke kennis en informatie nodig is. We maken afspraken over het verkrijgen hiervan. Gelijkwaardigheid en transparantie zijn hier kernbegrippen.

Conflicten zijn er om op te lossen.

Zo kun je echt verder met wat belangrijk is voor jou.

– Jacobien Kleve