Woorden met waarde
Gelijk

De derde betekenis die van Dale geeft aan “gelijk” luidt als volgt:
ge·lijk (het; o) 1gelijk hebben de waarheid, de redelijkheid aan zijn kant hebben; je gelijk halen, aantonen dat je gelijk hebt.

Gelijk is een interessant begrip. Zeker als je bedenkt dat iedereen een situatie mogelijk anders ervaart en interpreteert. Tel dat op bij hoe jij je persoonlijk voelt bij een situatie en wat het bij je teweegbrengt en het is niet moeilijk om te bedenken dat we allemaal onze eigen waarheid maken. Daarbij komt dat we allemaal een eigen kader hebben over “hoe het zou moeten zijn”. Daar zetten we de situaties die ons zorgen baren ook nog eens tegen af. Het verhaal is dan geboren. En het gelijk vaak ook. Ons verhaal is immers toch logisch? Voor onszelf dan..

Een ander aspect is dat we soms bewust maar soms ook heel onbewust onze keuzes maken. Dit kan heel gevoelsmatig gaan, omdat we in gevoel vaak veel meer aspecten betrekken dan in een feitelijke afweging. Niets mis mee, heel menselijk. Wat ook menselijk is, is dat we onze keuzes achteraf onderbouwen met argumenten die we erbij bedacht hebben. Maar het betekent wel dat er argumenten en zienswijzen buiten beschouwing zijn vanaf dat moment. Nog steeds niet erg, maar bij een conflict wordt het belangrijk dit wel in ogenschouw te nemen.

Een conflict gaat over twee verhalen die niet in een werkelijkheid passen. Op de loer ligt het verharden in standpunten die vaak lijnrecht tegenover elkaar staan. De kloof lijkt soms niet te overbruggen. Het is dan de taak van een mediator om het verhaal opnieuw te laten vertellen, met oog en respect voor alle verhalen en belevingen. Met oog voor de belangen van beide. Die belangen kun je, als je ze in beeld hebt, opnieuw gaan bedienen. Met winst voor iedere betrokkene. Dan blijkt er zoveel meer te kunnen!

Meer woorden met waarde

Conflicten doen zich overal voor, dus ook in arbeidsrelaties. Of deze nu geleid hebben tot ziekteverzuim of niet en of het nu gaat om conflicten binnen een team of tussen leidinggevende en werknemer. Mediation is een efficiënte en duurzame manier om het conflict op te...
Conflicten bij de overheid kenmerken zich regelmatig als ongelijke conflicten, omdat inwoners te maken kunnen krijgen met beslissingen die ver ingrijpen in hun leven. Daarbij is het speelveld van de overheid voor een inwoner vaak ondoorzichtig. Zorg voor overzicht onderzoek de mogelijkheden Daar helpen wij...

Wij helpen om een conflict tot een kwestie terug te brengen waarover beslissingen kunnen worden genomen. We hebben een passie voor oplossen en afspreken. We werken op gebied van arbeid en overheid en we zijn actief in de provincies Drenthe, Groningen en Friesland.