Woorden met waarde
Verbonden

Van Dale zegt
ver·bin·den (verbond, heeft verbonden)
1 samenbinden; (innig) verenigen: er zijn voordelen aan verbonden gaan ermee gepaard 2 van een verband (2) voorzien: een wond verbinden 3 telefonisch aansluiten: verkeerd verbonden zijn een verkeerd nummer gekozen hebben 4 verplichten: verbindende bepalingen 5 (chemie) samen overgaan in een nieuwe stof: waterstof en zuurstof verbinden zich tot water.

Mensen zijn van nature sociale wezens.

Dat betekent automatisch dat er onderling verbinding is, op veel verschillende manieren, zakelijk of privé. De een heeft meer verbindingen dan de ander, elk onderhoudt de verbindingen op een eigen manier. Verbindingen kunnen ook gaan knellen. Het is dan de vraag of je de verbinding anders wilt of deze juist wilt verbreken. Soms ben je nu eenmaal verbonden aan elkaar, zoals overheid en inwoner, of werkgever en werknemer en wil of kun je niet kiezen voor onverbondenheid. Hoe wil jij dan je verantwoordelijkheid in de verbinding nemen?

Meer woorden met waarde

Conflicten bij de overheid kenmerken zich regelmatig als ongelijke conflicten, omdat inwoners te maken kunnen krijgen met beslissingen die ver ingrijpen in hun leven. Daarbij is het speelveld van de overheid voor een inwoner vaak ondoorzichtig. Zorg voor overzicht onderzoek de mogelijkheden Daar helpen wij...

Wij helpen om een conflict tot een kwestie terug te brengen waarover beslissingen kunnen worden genomen. We hebben een passie voor oplossen en afspreken. We werken op gebied van arbeid en overheid en we zijn actief in de provincies Drenthe, Groningen en Friesland.

De derde betekenis die van Dale geeft aan “gelijk” luidt als volgt: ge·lijk (het; o) 1gelijk hebben de waarheid, de redelijkheid aan zijn kant hebben; je gelijk halen, aantonen dat […]