Aan de keukentafel van de Wmo!

Aan tafel bij een gemeente gaat het over een gesprek dat gevoerd is in het kader van de Wmo. Besproken wordt de conclusie van de consulent. Die is dat er (nog) geen maatwerkvoorziening wordt ingezet omdat inwoner eerst naar de huisarts gaat om meer zicht te krijgen op...

Komt een inwoner bij de gemeente…

Hij komt voor een vergunning of voor hulp. En dat vraagt hij ook: “ik wil bouwen” of “ik wil hulp”. Dat sluit aan bij zijn leefwereld: een schuur, een huis, of hulp als je het even niet alleen kan. Dan is de overheid aan de beurt. Die heeft eerst tal van gegevens...

Wil jij ook liever in gesprek?

Overheid en inwoner zijn geen gelijke partijen wanneer ze tegenover elkaar komen te staan. Een conflict tussen overheid en inwoner gaat vaak over een besluit, een besluit waarvan de inwoner afhankelijk is. Natuurlijk staat er bezwaar open wanneer je het niet eens bent...